Login
Registreer

Home

Vereniging

Activiteiten

Jeugd

Padel

Clubblad

Clubshop

Foto's

Contact

Algemeen

“Social Blue Open” is de nieuwe naam van het open senioren toernooi dat door TV Hoorn jaarlijks in juni wordt georganiseerd. Tim Roemer, oprichter en CEO van Social Blue en zelf een actief tennisser, had al eerder te kennen gegeven graag een open toernooi te willen sponsoren. Die gelegenheid deed zich voor toen Kaap Hoorn Accountancy na zeven jaar hoofdsponsorschap van het “Kaap Hoorn Open” een ander invulling aan de sponsoring wilde geven.

TV Hoorn, vertegenwoordigd door penningmeester Geert van der Meulen en Tim Roemer komen na enkele gesprekken een contract overeen met een looptijd van twee jaar en een optie voor verlenging. Toernooi directeur Ricardo Sleeckx is verheugd dat de continuïteit van het toernooi met de nieuwe hoofdsponsor is gewaarborgd, temeer omdat het toernooi sinds de laatste editie de status van nationaal ranglijst toernooi heeft. De inschrijving voor het toernooi wordt in de tweede helft van maart open gesteld en er kan worden ingeschreven op alle sterktes in iedere categorie.

ondertekening social blue

Tim Roemer en Geert van der Meulen tekenen het contract