Inschrijfformulier Tennis en/of Padel

Leuk dat u lid wilt worden van TV Hoorn!

Voor informatie over de verschillende lidmaatschappen kijk op onze tennis lidmaatschap of padel lidmaatschap pagina. Om uw lidmaatschap te kunnen verwerken dient u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Bepalingen:

  • Het lidmaatschap start op de datum die u bij ‘Ingangsdatum’ heeft ingevuld, duurt een jaar en wordt automatisch met een jaar verlengd.
  • Het eenmalig inschrijfgeld is € 15,-.
  • De betaling geschiedt via automatische incasso en wordt van uw rekening afgeschreven op de 1e of halverwege de maand.
  • Voor bepaling van de leeftijdsgrens is 31 december bepalend. Bij het bereiken van deze grens wordt uw lidmaatschap automatisch omgezet naar het daaraan gekoppelde lidmaatschap.
  • Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot schriftelijke opzegging/wijziging van het lidmaatschap.
  • Uw opzegging dient uiterlijk 1 maand voor einde van het lidmaatschap binnen te zijn.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wegens bijvoorbeeld medische redenen of verhuizing vindt er geen terugbetaling van de contributie plaats.

Velden met een zijn verplicht.

Persoonlijke gegevens
KNLTB gegevens

Indien u al KNLTB lid bent of dit in het verleden bent geweest vul dan hieronder de gegevens in zover deze bekend zijn.

Lidmaatschap

Vul hieronder het gewenste lidmaatschap en de gewenste ingangsdatum van het lidmaatschap in.

Heeft u al een ander abonnement/lidmaatschap bij Sportcentrum Hoorn? Selecteer deze dan hieronder voor combinatiekorting
SEPA Incassomachtiging

Door goedkeuring van dit formulier geeft u toestemming aan Sportcentrum Hoorn om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw lidmaatschap bij Tennis Vereniging Hoorn, en aan uw bank om een doorlopend bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportcentrum Hoorn. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Overige vragen
Privacybeleid

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tennis Vereniging Hoorn en Sportcentrum Hoorn gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

© 2021 Tennis Vereniging Hoorn

Hoofdsponsor Tennis

Bouchier Sport 2000

Hoofdsponsor Padel

Neem contact op voor meer informatie

TV Hoorn social:

Padel Hoorn social: