PUPILLEN

76,40 /jaar

JUNIOREN

111,30 /jaar

Bepalingen

  • Het eenmalig inschrijfgeld is € 15,-.
  • Voor bepaling van de leeftijdsgrens is 31 december bepalend. Bij het bereiken van deze grens wordt uw lidmaatschap automatisch omgezet naar het daaraan gekoppelde lidmaatschap.
  • Het lidmaatschap start op de inschrijfdatum, duurt een jaar en wordt automatisch verlengd met een jaar tot schriftelijke opzegging/wijziging van het lidmaatschap. Uw opzegging dient uiterlijk 1 maand voor einde van het lidmaatschap binnen te zijn.
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wegens bijvoorbeeld medische reden of verhuizing vindt er geen terugbetaling van de contributie plaats.
  • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Tennis Vereniging Hoorn en Sportcentrum Hoorn gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld.

Inschrijfformulieren zijn ook te verkrijgen aan de balie van het sportcentrum. Het formulier mag u, volledig ingevuld, met een pasfoto (minimaal 3,5 bij 4,5 cm) inleveren bij of opsturen naar:

Tennisvereniging Hoorn
Holenweg 14a
1624PB  HOORN

Voor vragen/informatie kunt u contact opnemen met

© 2021 Tennis Vereniging Hoorn

Hoofdsponsor Tennis

Bouchier Sport 2000

Hoofdsponsor Padel

Neem contact op voor meer informatie

TV Hoorn social:

Padel Hoorn social: