fbpx
Jeugdbeleid

Artikelindex

Versie mei 2013.

Dit jeugdbeleidsplan is tot stand gekomen in december 1996, waarna het is herzien in augustus 1998.

Door de hernieuwde samenwerking met Tennisschool ALL-IN, als gevolg van de laatste in dienst van Tennisvereniging Hoorn opererende tennistrainer, is dit plan drastisch gewijzigd per april 2006 en herzien in september 2008. Kleine herzieningen zijn toegevoegd in januari 2013.

Dit plan beschrijft de tennisopleidingsmogelijkheden die uit het samenwerkingsverband tussen TV Hoorn en Tennisschool ALL-IN zijn ontstaan, niet alleen voor jeugdleden, maar ook voor senioren die zich prestatief in de tennissport verder willen bekwamen.

Dit plan beoogt duidelijkheid te scheppen in wat TV Hoorn wil bieden en wat de leden van TV Hoorn mogen verwachten. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de volgende partijen:
 - Tennisschool ALL-IN
 - Jeugdcommissie
 - Commissie Wedstrijdtennis
 - Technische Staf
 - Algemeen Bestuur TV Hoorn